Prostowanie/spawanie felg

Skąd wiadomo że potrzebne jest prostowanie felg?

Skrzywienia felg odczuwalne są w postaci wibracji na kierownicy. Najczęściej jednak skrzywienia diagnozuje mechanik w trakcie wyważania koła. Z wielu względów zdecydowanie korzystniejsze jest wykonanie prostowania felgi niż próba zniwelowania krzywizny za pomocą ciężarków podczas wyważania koła. Taka praktyka, to po prostu błąd w sztuce.

Ocena uszkodzenia

Przed przystąpieniem do prostowania felgi konieczna jest ocena stopnia uszkodzenia. Technik dokonuje oceny stanu technicznego felgi, rodzaju uszkodzenia i kwalifikuje felgę do naprawy,.Bywa, że rodzaj uszkodzenia dyskwalifikuje felgę, wtedy jedynym rozwiązaniem jest utylizacja uszkodzonej felgi i zakup nowej.
Kryterium kwalifikacji do naprawy felgi w pierwszej kolejności bierze pod uwagę bezpieczeństwo (felga po naprawie musi gwarantować bezpieczeństwo jazdy takie samo jak użytkowanie felgi przed uszkodzeniem), następnie komfort jazdy i oczywiście względy ekonomiczne. Jeśli felga nadaje się do naprawy, a Klient akceptuje wycenę usługi, technik podejmuje kolejne kroki.

Przygotowanie do prostowania felgi

Określenie rodzaju i stopnia uszkodzenia felgi oraz samo prostowanie felg jest czynnością złożoną, wymaga dużych umiejętności i doświadczenia technika wykonującego usługę. Ważne jest to, by ingerencja w strukturę felgi była jak najmniejsza, przy jednoczesnym jak najlepszych efektach. Im więcej wiadomo na temat rodzaju i rozległości oraz konsekwencjach dla komfortu i bezpieczeństwa jazdy wynikających z uszkodzenia felgi, tym większe prawdopodobieństwo, że proces prostowania felgi doprowadzi do sukcesu. Dlatego bardziej skomplikowane rodzaje uszkodzeń badane są dodatkowo na wyważarce z testem drogowym Hunter GSP9700.
Otrzymany wykres daje dodatkowe informacje o stanie felgi oraz sugeruje rodzaje naprawy felgi. Czynności tej nie jest w stanie określić żaden technik korzystając wyłącznie z własnego doświadczenia. Wydruk wyników testu stanowi podstawę dalszych działań.

Prostowanie felg

Prostowanie felgi. Technik prostuje felgę zgodnie z przyjętą techniką prostowania. Podczas prostowania może dojść do pęknięcia felgi, pomimo prawidłowego wykonania wszystkich czynności. Pęknięcie felgi jest rzadkim przypadkiem, jednak Klient jest zawsze informowany o takiej możliwości, jeszcze przed przystąpieniem do prostowania. Na czas prostowania felga mocowania jest na maszynie do prostowania na krążkach odpowiednio dobranych i odpowiadających rozmiarami piasty do danego samochodu oraz ilości otworów w feldze na śruby wraz z odpowiednimi nakrętkami (kulka lub stożek). Tak zamontowana felga ma odpowiednie centrowanie i jest pewność że jest zamocowana poprawnie.
W trakcie prac felga zazwyczaj jest podgrzewana, co minimalizuje niebezpieczeństwo pęknięcia felgi i zwiększa precyzję naprawy.
Po wyprostowaniu felga jest czyszczona, a następnie powierzchnia gdzie była podgrzewana zostaje zamalowana. W ten sposób zostają zlikwidowane wszelkie ślady podgrzewania lakieru. Końcową czynnością jest wymiana wentyla na nowy

Po wyprostowaniu felgi warto przeprowadzić wyważanie koła z testem drogowym, aby zbadać dokładnie jego parametry.